Nauka i biznes to dobre połączenie!

Data dodania: 18.10.2013

Polmar bierze udział w projekcie finansowanym ze środków unijnych.

Informujemy, że nasza firma bierze udział w projekcie Nauka i biznes to dobre połączenie!, realizowanym przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zgodnie z Umową nr UDA-POKL.08.02.01-08-003/12 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

W ramach realizacji projektu w naszej firmie staż odbywają dwie osoby, pracownicy naukowi Uniwersytetu Zielonogórskiego. (łg)

 

 

© Polmar - Klimatyzacja, Budownictwo, Audyt Energetyczny - Zielona Góra. Created by: DWD Systems.