Jak to działa?

Termografia to technika zobrazowania i rejestracji pól temperatury powierzchni badanych obiektów (temperatury w każdym punkcie powierzchni), dzięki detekcji promieniowania podczerwonego od nich pochodzącego. Każde ciało o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego (-273,16 K) jest źródłem promieniowania w paśmie podczerwieni, a jego intensywność zależy od temperatury i cech powierzchni ciała. Promieniowanie to nazywamy promieniowaniem podczerwonym Infrared (Ir) lub promieniowaniem cieplnym. Intensywność promieniowania cieplnego jest wprost proporcjonalna do temperatury badanego obiektu. Stąd mierząc promieniowanie emitowane przez dane ciało, mierzymy jego temperaturę. Dzięki temu możliwe jest uwidocznienie kierunków przepływu ciepła, szybki przegląd dużych powierzchni, czy znalezienie punktowego źródła ciepła.

 

Audyt Energetyczny Zielona Góra

 

Badania wykonujemy za pomocą specjalnych urządzeń zwanych kamerami termowizyjnymi. Kamera termowizyjna jest urządzeniem służącym do bezkontaktowego zobrazowania rozkładu temperatury na obserwowanej powierzchni na podstawie pomiaru mocy promieniowania podczerwonego emitowanego przez poszczególne elementy tej powierzchni.

 

 

© Polmar - Klimatyzacja, Budownictwo, Audyt Energetyczny - Zielona Góra. Created by: DWD Systems.