Zakres zastosowań

Najczęściej pomiarami termograficznymi posługujemy się przy:

1) termowizji budynków, w szczególności:
- zobrazowaniu rozkładu temperatur na powierzchniach badanego obiektu,
- ogólnej oceny stanu cieplnego przegród zewnętrznych,
- wskazaniu mostków cieplnych, zawilgoceń i filtracji powietrza,
- ustaleniu przyczyn pojawienia się zagrzybienia,
- wyznaczeniu rzeczywistego współczynnika przenikania ciepła ścian i stropów,
- kontroli prawidłowości wykonania dociepleń,
- wykrywania zbrojeń w betonie po uprzednim ich indukcyjnym nagrzaniu;

2) termowizji lokali i mieszkań, w szczególności:
- ogólnej oceny stanu cieplnego przegród od wewnątrz,
- wskazaniu mostków cieplnych, zawilgoceń i filtracji powietrza,
- ustaleniu przyczyn pojawienia się zagrzybienia,
- wskazaniu przecieków dachów, stropów i instalacji ukrytych;

3) termowizji okien i drzwi, w szczególności:
- ogólnej ocenie stanu cieplnego okien i drzwi,
- określeniu stanu szyb i stopnia wypełnienia argonem,
- wskazaniu nieprawidłowości montażu i wynikających stąd nadmiernych strat ciepła,
- ustaleniu przyczyn zaparowania szyb;

4) termowizji instalacji, w szczególności:
- ogólnej ocenie stanu pracy instalacji cieplnych i elektrycznych,
- wskazaniu braku lub niedostateczności izolacji termicznej przewodów i armatury,
- wykrywaniu przecieków instalacji ukrytych,
- ocenie pracy grzejników, ewentualnych zapowietrzeń, miejsc ucieczki ciepła, lokalizacji pęknięć sieci grzewczej i wodociągowej,
- wykrywaniu niejednorodności materiałów,
- diagnozie bezpieczników, rozdzielni, wyłączników i transformatorów elektrycznych,
- wykrywania punktów przegrzania urządzeń i instalacji elektrycznych, jak np.: bezpieczników, styków, łączników, izolatorów, obwodów elektrycznych;

5) termowizji przemysłowej, w szczególności:
-  ocenie pracy silników, pomp, sprężarek, łożysk i wielu innych,
- badaniu urządzeń grzejnych gospodarstwa domowego,
- badaniu nagrzewania się opon samochodowych na stanowiskach próbnych i w ruchu,
- badaniach środowiskowych, np. rejestrowaniu z samolotu rozkładu temperatury powierzchni lądów i wód, wykrywaniu samozapłonów hałd węglowych, składowisk śmieci, silosów,
- lokalizacji skażeń cieplnych wód i gruntów.

 

W budownictwie:

Badania poprawności montażu izolacji

Badania poprawności montażu izolacji

Wskazanie miejsc ucieczki ciepła

Wskazanie miejsc ucieczki ciepła

Badania prawidłowości osadzenia okien i drzwi

Badania prawidłowości osadzenia okien i drzwi

Wskazanie przecieków dachów i stropów

Wskazanie przecieków dachów i stropów

Termowizja instalacji:

Lokalizacja nieciągłości izolacji oraz zatorów

Lokalizacja nieciągłości izolacji oraz zatorów

Wykrywanie punktów przegrzania urządzeń i instalacji elektrycznych

Wykrywanie punktów przegrzania urządzeń i instalacji elektrycznych

Lokalizacja pęknięć sieci grzewczej i wodociągowej

Lokalizacja pęknięć sieci grzewczej i wodociągowej

Diagnoza bezpieczników, rozdzielni, wyłączników i transformatorów

Diagnoza bezpieczników, rozdzielni, wyłączników i transformatorów

 

 

© Polmar - Klimatyzacja, Budownictwo, Audyt Energetyczny - Zielona Góra. Created by: DWD Systems.