Korzyści zastosowania metody

Główną zaletą stosowania pomiarów termowizyjnych jest ich bezinwazyjność. Nie trzeba niszczyć badanego obiektu jak w przypadku metody odkrywkowej, by zlokalizować wyciek, czy nieszczelność instalacji. Ponadto pomiary przeprowadzane są w czasie pracy urządzeń, co nie powoduje żadnego zakłócenia cyklu produkcji, a co za tym idzie ogranicza przestoje produkcyjne oraz roboczogodziny przeznaczone na przeglądy okresowe.

 

 

© Polmar - Klimatyzacja, Budownictwo, Audyt Energetyczny - Zielona Góra. Created by: DWD Systems.