Warunki wykonywania pomiarów

Jakość badań termowizyjnych zależy od wykorzystywanego urządzenia termowizyjnego, specjalistycznego oprogramowania oraz od warunków badawczych, występujących przed i w trakcie badania. Do najważniejszych z nich, zgodnie z normą PN-EN 13187:2001 "Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda podczerwieni" należą:

 

1) możliwość rozpoczęcia pomiarów w uzgodnionym terminie,

2) minimalna różnica temperatur zewnętrznej i w pomieszczeniu powinna wynosić 10 K,

3) podczas badania, temperatura powietrza zewnętrznego nie powinna zmieniać się

więcej niż o 5ºC i temperatura powietrza wewnętrznego więcej niż 2ºC od wartości

występującej na początku badania (odpowiednio stabilnie nagrzany budynek, nie należy

otwierać okien),

4) warunki atmosferyczne:

- dzień pochmurny,

- bezwietrzny,

- brak opadów atmosferycznych.

Z tych powodów pomiarów często dokonuje się w 2-3 h po zachodzie słońca lub wcześnie rano.

 

 

© Polmar - Klimatyzacja, Budownictwo, Audyt Energetyczny - Zielona Góra. Created by: DWD Systems.