Metodyka badań

Nasze Przedsiębiorstwo pracuje według następującej metodyki:

 

1) ustalenie, sprecyzowanie celu badań,

2) rozpoznanie obiektu badań,

3) rozpoznanie warunków technicznych i środowiskowych obiektu,

4) ustalenie warunków technicznych wykonania zadania,

5) wykonanie badań,

6) wykonanie sprawozdania,

7) odbiór pracy przez zleceniodawcę.

 

© Polmar - Klimatyzacja, Budownictwo, Audyt Energetyczny - Zielona Góra. Created by: DWD Systems.