Klasyfikacja zużycia energii elektrycznej

Data dodania: 03.09.2009

Dyrektywa Unii Europejskiej, dotycząca etykiet energetycznych, wprowadziła obowiązek oznakowania m.in. klimatyzatorów klasyfikacją efektywności energetycznej.

KLASYFIKACJA ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Dyrektywa Unii Europejskiej 2002/31/EC dotycząca etykiet energetycznych wprowadziła obowiązek oznakowania m.in. klimatyzatorów klasyfikacją efektywności energetycznej. Etykieta Energetyczna stanowi część Europejskiego Programu Ochrony Klimatu, który zakłada poprawę efektywności energetycznej jako jeden ze sposobów redukcji gazów cieplarnianych do atmosfery zgodnie z założeniem protokołu z Kyoto. Celem programu jest poprawa świadomości ekologicznej konsumentów przy zakupie sprzętu elektrycznego. Kupując urządzenie o wyższej klasie energetycznej zmniejszymy zużycie energii elektrycznej oraz, co ważniejsze, przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego.

Klasy efektywności energetycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (DzU z 2003 r., nr 79, poz. 714) wraz z ostatnią nowelizacją z 2 kwietnia 2003 r. Wskaźnik efektywności energetycznej definiowany jest jako stosunek rocznego zużycia energii elektrycznej przez dane urządzenie do standardowego rocznego zużycia energii elektrycznej przez urządzenie szczegółowo określone w wymienionym rozporządzeniu.

Klimatyzatory zasilane energią elektryczną z sieci o mocy chłodniczej do 12 kW włącznie, musza spełniać warunki efektywności energetycznej (wskaźnik EER) oraz wydajności grzewczej (wskaźnik COP). Najbardziej efektywne jednostki o wskaźniku EER>3,20 znajdują się w kategorii A, a najmniej efektywne o wskaźniku EER≤2,20 w kategorii G. Dzięki klasyfikacji użytkownik może więc łatwo porównywać efektywność podobnych typów i modeli klimatyzatorów różnych producentów. Wskaźnik EER to inaczej stosunek mocy chłodniczej urządzenia do ilości energii elektrycznej niezbędnej do jej osiągnięcia. Im wyższy wskaźnik, tym większa oszczędność na energii elektrycznej.

Warto również zaznaczyć, że podana moc chłodnicza urządzeń określona jest w kW, w trybie chłodzenia z pełnym obciążeniem. Producenci często podają znamionową moc chłodniczą w odniesieniu do różnicy temperatur powietrza zewnętrznego i wewnętrznego na poziomie 7 stopni. Dla temperatury zewnętrznej +35 stopni i wewnętrznej +27 stopni Celsjusza wydajność chłodnicza jest równa 100%.

W przypadku jednostek chłodząco-grzewczych podawana jest moc grzewcza urządzenia (w trybie grzania, przy pełnym obciążeniu) oraz klasy efektywności energetycznej w trybie grzania określonym współczynnikiem COP będącym stosunkiem uzyskanej mocy grzewczej do pobieranej mocy elektrycznej. Najbardziej efektywne jednostki o wskaźniku COP>3,60 znajdują się w klasie A. Najmniej efektywne jednostki o wskaźniku COP≤2,40 w klasie G.

Wśród informacji, które można z etykiety odczytać, są między innymi:

• nazwa producenta (w przypadku importu również importera) lub znak firmowy,
• oznaczenie typu/modelu,
• klasa efektywności energetycznej, określona na podstawie wartości wskaźnika efektywności energetycznej,
• szacunkowe roczne zużycie energii elektrycznej w [kWh/rok]. Ta liczba wskazuje ilość zużywanej energii elektrycznej przez urządzenie w ciągu roku, wyliczoną dla standardowego gospodarstwa domowego. Roczne zużycie energii elektrycznej wyliczone jest poprzez pomnożenie całkowitego poboru mocy urządzenia przez 500 godzin rocznie w trybie chłodzenia przy pełnym obciążeniu,
• poziom hałasu w dB.

Firma Polmar posiada w swojej ofercie pełną gamę japońskich klimatyzatorów firm: Daikin, Fuji Electric i Toshiba, które charakteryzują się klasą efektywności energetycznej A.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat oferty naszej firmy, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami - KONTAKT. (wg)

 

 

© Polmar - Klimatyzacja, Budownictwo, Audyt Energetyczny - Zielona Góra. Created by: DWD Systems.