Termowizja - usługa zawieszona

Nasza firm oferuje usługi związane z badaniami termowizyjnymi i audytem energetycznym budynków.

Wprowadzenie do oferty usługi audytu energetycznego przez naszą firmę wynika z nowelizacji prawnych w naszym kraju. Od początku roku 2009 obowiązuje w Polsce Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która wprowadza obowiązek wykonania świadectwa energetycznego dla wszystkich nowych budynków oraz budynków sprzedawanych i wynajmowanych, a także poddawanych gruntownej modernizacji.

Zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników, którzy jako jedni z nielicznych osób w Polsce są w trakcie zdobywania niezbędnego wykształcenia i uprawnień, pozwalających na realizację usługi audytu wraz z wystawieniem certyfikatu charakterystyki energetycznej budynków.

Poza audytem energetycznym świadczymy także usługi badań termowizyjnych, które znajdują dość szerokie zastosowanie w budownictwie.

Termografia to technika zobrazowania i rejestracji pól temperatury powierzchni badanych obiektów (temperatury w każdym punkcie powierzchni) dzięki detekcji promieniowania podczerwonego od nich pochodzącego.

Audyt Energetyczny Zielona Góra

Główną zaletą stosowania pomiarów termowizyjnych jest ich bezinwazyjność. Nie trzeba niszczyć badanego obiektu, jak w przypadku metody odkrywkowej, by zlokalizować wyciek, czy nieszczelność instalacji. Nie trzeba też przerywać procesu produkcji.

Badania termowizyjne znajdują zastosowanie m.in.:

W budownictwie:

Badania poprawności montażu izolacji

Badania poprawności montażu izolacji

Wskazanie miejsc ucieczki ciepła

Wskazanie miejsc ucieczki ciepła

Badania prawidłowości osadzenia okien i drzwi

Badania prawidłowości osadzenia okien i drzwi

Wskazanie przecieków dachów i stropów

Wskazanie przecieków dachów i stropów

 

Termowizja instalacji:

Lokalizacja nieciągłości izolacji oraz zatorów

Lokalizacja nieciągłości izolacji oraz zatorów

Wykrywanie punktów przegrzania urządzeń i instalacji elektrycznych

Wykrywanie punktów przegrzania urządzeń i instalacji elektrycznych

Lokalizacja pęknięć sieci grzewczej i wodociągowej

Lokalizacja pęknięć sieci grzewczej i wodociągowej

Diagnoza bezpieczników, rozdzielni, wyłączników i transformatorów

Diagnoza bezpieczników, rozdzielni, wyłączników i transformatorów

 

W badaniach termowizyjnych posługujemy się kamerą termowizyjną ThermaCAM T360 firmy FLIR charakteryzującą się wysoką rozdzielczością 320×240 oraz szerokim zakresem temperatury pomiarowej -20°C ÷ +120°C lub 0°C ÷ +350°C.

W celu zapoznania się ze szczegółową ofertą prosimy o kontakt z naszymi pracownikami.

 

© Polmar - Klimatyzacja, Budownictwo, Audyt Energetyczny - Zielona Góra. Created by: DWD Systems.